Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες

 Γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση – Η «γωνιά μάθησης» Πόσο καλά γνωρίζουμε την Ευρώπη; Πως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί της; Πως επηρεάζονται οι ζωές μας;   Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας αφορά! Πολλές φορές εστιάζουμε στα αρνητικά ή στις δυσκολίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια και

Η πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής κυρία Ούρσουλα Βον Τερ Λαινερ απήυθεινε την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο κατα τη διάρκεια της οποίας έκανε απολογισμό του προηγούμενου έτους και έθεσε τα θεμέλια για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο επόμενο. Ο λόγος της ήταν ο εξής : Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Σε λιγότερες

  Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" (European Parliament Ambassadors Schools - EPAS) κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022.   Το Πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται με επιτυχία