Το πρόγραμμα mazi.eu υλοποιείται από τη διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης. Το mazi.eu απευθ΄ύνεται σε Ευρωπαίους πολίτες που ενδιαφέρονται για θέματα σχετικά με τη δημοκρατία στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024. Η σημασία του mazi.eu H δημοκρατία συμβάλλει

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.  Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί,να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

Η ΕΕ έχει αναπτύξει συγκεντρώσει ιδιαίτερα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό στην επονομαζόμενη «γωνιά μάθησης». Το υλικό μπορεί να απευθύνεται κατ’εξοχήν σε μαθητές όλων των βαθμίδων και εκπαιδευτικούς, όμως είναι ανοιχτό και διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας και επαγγέλματος που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ. Το υλικό

Η πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής κυρία Ούρσουλα Βον Τερ Λαινερ απηύθυνε την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο κατα τη διάρκεια της οποίας έκανε απολογισμό του προηγούμενου έτους και έθεσε τα θεμέλια για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο επόμενο. Ο λόγος της ήταν ο εξής : Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Σε λιγότερες

Χρηστικά