Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

Η ΕΕ έχει αναπτύξει συγκεντρώσει ιδιαίτερα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό στην επονομαζόμενη «γωνιά μάθησης». Το υλικό μπορεί να απευθύνεται κατ’εξοχήν σε μαθητές όλων των βαθμίδων και εκπαιδευτικούς, όμως είναι ανοιχτό και διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας και επαγγέλματος που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ. Το υλικό

Η πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής κυρία Ούρσουλα Βον Τερ Λαινερ απήυθεινε την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο κατα τη διάρκεια της οποίας έκανε απολογισμό του προηγούμενου έτους και έθεσε τα θεμέλια για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο επόμενο. Ο λόγος της ήταν ο εξής : Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Σε λιγότερες

  Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" (European Parliament Ambassadors Schools - EPAS). Το Πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται με επιτυχία σε εθελοντική βάση σε

Χρηστικά